Bác sỹ máy tính thực hành – Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ

BÁC SỸ MÁY TÍNH THỰC HÀNH

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ tự hào là đơn vị đào tạo Bác sỹ máy tính chất lượng cao chuyên sâu về thực hành hàng đầu Việt Nam với phương châm Learning by doing (Học để làm việc ngay). Trường Cao đẳng iSpace là nơi đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng thành công chương trình đào tạo Bác sỹ máy tính thực hành