Thông báo – Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ
02/05/2017

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 25 NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG VÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (ĐỢT THI NGÀY 13/05/2017)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP DOWNLOAD DANH SÁCH DỰ THI – CẤM THI DOWNLOAD
12/12/2016

Kế hoạch thực hiện đề tài tốt nghiệp khóa 25CCHT

Kế hoạch thực hiện đề tài tốt nghiệp khóa 25CCHT – download
20/09/2016

Quy định thực tập và đồ án tốt nghiệp

1-  Thực hiện đồ án Nhận đề tài vào đầu giai đoạn 2, học kỳ cuối của khoá học, căn cứ theo tiến độ học tập; Thời gian từ 3 – 5 tháng đối với trình độ trung cấp nghề; từ 4 – 6 tháng đối với trình độ cao đẳng nghề. Thực hiện đề tài theo nhóm, từ 3 […]