Học phí các ngành nghề năm 2017 – Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ
Tuyển sinh Cao Đẳng – Trung Cấp năm 2017
20/09/2016
Quy định thực tập và đồ án tốt nghiệp
20/09/2016

Học phí các ngành nghề năm 2017

hoc phi

Ghi chú:

  • Học phí trên đã bao gồm học phí Anh Văn, thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp.
  • Sinh viên đóng học phí cho cả học kỳ I và học kỳ II thì được giảm 10% trên học phí của học kỳ II.
  • Sinh viên đóng học phí 1 lần (trọn khóa) hoặc 1 năm (3 học kỳ) thì được giảm 10% trên số học phí mỗi lần đóng.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời