Văn bằng – nghề Kỹ thuật truyền hình Internet – Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ
Văn bằng, ấn phẩm – Nghề Thiết kế đồ họa
27/09/2016
Văn bằng – nghề Kỹ thuật thương mại điện tử
27/09/2016

Văn bằng – nghề Kỹ thuật truyền hình Internet

Văn bằng, chứng nhận/chứng chỉ công nghệ và kết quả hoàn tất:

  • Chứng nhận bác sỹ máy tính;
  • Chứng nhận Lắp đặt dịch vụ truyền hình cáp – iCATV
  • Chứng nhận hệ thống cáp Nexans (Hãng Nexans);
  • Chứng nhận quản trị hạ tầng mạng Cisco – iCNA;
  • Chứng nhận công nghệ mạng Draytek (Hãng Draytek);
  • Chứng nhận Nghiệp vụ truyền hình Internet – iDTV;
  • Sản phẩm đồ án tốt nghiệp.
  • Bằng tốt nghiệp cao đẳng “Kỹ thuật truyền hình Internet”.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

 

Trả lời